ANALYSE Group

Focus Groups


Focus groups, skupinové diskuse, jsou spolu s hloubkovými rozhovory, In-Depth Interview, jednou z hlavních metod kvalitativního výzkumu. Jsou koncipovány tak, aby prozkoumaly postoje, názory a mínění veřejnosti či cílové skupiny. Nejčastěji se využívají v souvislosti s marketingovým výzkumem, průzkumem spotřebitelských návyků, k ověření účinnosti reklamy apod. Velkou výtěžnost přinášejí také tam, kde využívají vizuální, ale i chuťové vnímání – testy obalů, časopisů, ochutnávky produktů apod.

 

Provedení
Jedna skupina se skládá z 8 – 12 (maximálně, ideální počet je 8 – 10) respondentů. Diskuse je řízena školeným moderátorem, zpravidla psychologem. Běžná délka jednoho FG je v rozmezí 1,5 – 2 hod. Z celé diskuse je pořizován video či DVD záznam, o kterém jsou respondenti předem informováni, stejně jako o tom, že za jednocestným zrcadlem sleduje probíhající proces i zadavatel a výzkumný tým. Diskusi lze také sledovat online přes internet.

 

Výhody

 • Realizace v krátkém čase 
 • Nízká cena v porovnání s kvantitativním výzkumem 
 • Možnost průběžného ovlivňování během diskuse
 • Možnost opakování FG dokud nedojde k tzv. nasycenosti (opakování témat)
 • Možnost zpětné analýzy FG ze záznamu
 • Vysoká efektivita výzkumu

 


 • DSC_0316.jpg
 • DSC_0169.jpg
 • RM_19_11_15_2.jpg
 • DSC_0104.jpg
 • DSC_0174.jpg
 • DSC_0330.jpg
 • RM_19_11_15.jpg
 • DSC_0120.jpg
 • RM_19_11_15_3.jpg
 • DSC_0256.jpg
 • DSC_0184.jpg
 • DSC_0277.jpg
 • DSC_0221.jpg
 • DSC_0164.jpg
 • DSC_0286.jpg
 • DSC_0204.jpg
 • DSC_0189.jpg
 • DSC_0125.jpg
 • DSC_0093.jpg
 • DSC_0335.jpg

 Unikátní metoda budování vysoce výkonných týmů

The Rocket popis small