ANALYSE Group

Rozvoj týmů

Tým se nerovná součtu jedinců, kteří ho tvoří. Má svoji dynamiku, normy a pravidla, způsob vedení a komunikace, jedinci mají jednotlivé role. Pomůžeme Vám porozumět fungování Vašeho týmu, dynamice rozvoje týmu, identifikovat, v jaké fázi se tým nachází, zvýšit efektivnost vedení, vytvořit dynamickou jednotku, která dokáže využít individuální schopnosti a kvality svých členů.

 

Na základě výsledků psychodiagnostických metod Vám můžeme poskytnout  podrobnou týmovou zprávu, která nejen definuje silné a slabé stránky celého týmu, včetně potenciálních rizik, ale také zahrnuje konkrétní praktická doporučení pro rozvoj týmu. Zpráva je doplněna grafickým znázorněním vstupních dat – týmový graf, týmový profil (střední hodnota týmu) a průměrná odchylka dosažených hodnot.

Součástí poskytovaných služeb je individuální poradenství. Naši odborní konzultanti Vám poskytnou osobní interpretaci a konzultaci ke zprávě Vašeho týmu.

 • DSC_0204.jpg
 • DSC_0174.jpg
 • DSC_0348.jpg
 • DSC_0277.jpg
 • DSC_0286.jpg
 • DSC_0330.jpg
 • DSC_0189.jpg
 • DSC_0316.jpg
 • RM_19_11_15_2.jpg
 • RM_19_11_15.jpg
 • DSC_0120.jpg
 • DSC_0335.jpg
 • DSC_0221.jpg
 • DSC_0093.jpg
 • DSC_0125.jpg
 • RM_19_11_15_3.jpg
 • DSC_0104.jpg
 • DSC_0184.jpg
 • DSC_0256.jpg
 • DSC_0164.jpg

 Unikátní metoda budování vysoce výkonných týmů

The Rocket popis small