ANALYSE Group

Facilitace týmové práce/ mediace konfliktu


Facilitace je proces, který vytváří prostředí pro efektivní a zároveň bezpečnou komunikaci v rámci týmu na obtížná či komplexní témata. Facilitátor pomáhá týmu, aby se dostal k tomu, kvůli čemu se sešel, umožňuje eliminovat subjektivní pohledy, odstraňuje komunikační bloky, pomáhá nalézt nová řešení, motivuje ke spolupráci. Úlohou facilitátora je starat se o strukturu setkání a současně zůstat neutrálním k jeho obsahu. Za obsah setkání je zodpovědný tým. Facilitátor zajišťuje plynulost diskuze a umožňuje všem zúčastněným rovné příležitosti pro její ovlivnění.

 

Mediace je metoda řešení konfliktů. Jde o proces, ve kterém profesionální prostředník - mediátor - pomáhá účastníkům nalézt oboustranně přijatelná řešení dané situace. Jeho úkolem je řídit proces jednání, vytvářet podmínky pro dorozumění účastníků a nalezení řešení, která zohledňují zájmy obou stran. Mediátor podporuje schopnosti účastníků urovnat konflikt vlastními silami, jeho úkolem není daný problém posuzovat či hodnotit, ani rozhodovat o konkrétní podobě jeho řešení. Zajišťuje v procesu vyjednávání rovnovážné postavení zúčastněných stran a pomáhá jim vidět jejich problém v širších souvislostech.

 • RM_19_11_15_3.jpg
 • DSC_0204.jpg
 • DSC_0335.jpg
 • DSC_0221.jpg
 • DSC_0348.jpg
 • DSC_0125.jpg
 • DSC_0104.jpg
 • DSC_0174.jpg
 • RM_19_11_15.jpg
 • DSC_0184.jpg
 • DSC_0256.jpg
 • RM_19_11_15_2.jpg
 • DSC_0286.jpg
 • DSC_0093.jpg
 • DSC_0330.jpg
 • DSC_0277.jpg
 • DSC_0316.jpg
 • DSC_0164.jpg
 • DSC_0120.jpg
 • DSC_0189.jpg

 Unikátní metoda budování vysoce výkonných týmů

The Rocket popis small